Yaygın SQL Server Performans Ayarı Hatalarından Kaçınmak İçin 11 Temel İpucu

Yaygın SQL Server Performans Ayarı Hatalarından Kaçınmak İçin 11 Temel İpucu SQL Server, güçlü bir veritabanı yönetim sistemi olmasına rağmen, karmaşık ve hatalara açık olabilir. Tecrübeli bir veritabanı yöneticisi veya yeni başlayan bir acemi olun, yaygın hataların farkında olmak ve bunlardan kaçınmak önemlidir. Bu blog yazısında, SQL Server’da yaygın olarak görülen hatalardan kaçınmak için 11…

March 17, 2021 by Aryasoft IT

Yaygın SQL Server Performans Ayarı Hatalarından Kaçınmak İçin 11 Temel İpucu

SQL Server, güçlü bir veritabanı yönetim sistemi olmasına rağmen, karmaşık ve hatalara açık olabilir. Tecrübeli bir veritabanı yöneticisi veya yeni başlayan bir acemi olun, yaygın hataların farkında olmak ve bunlardan kaçınmak önemlidir. Bu blog yazısında, SQL Server’da yaygın olarak görülen hatalardan kaçınmak için 11 ipucu paylaşacağım. Dizin oluşturma, güvenlik önlemleri gibi konuları ele alarak, veritabanınızın performansını optimize etmenize ve veri bütünlüğünü sağlamanıza yardımcı olacağım. Şimdi, SQL Server becerilerinizi nasıl geliştirebileceğinizi keşfedelim.

  1.İndeksleme ve sorgu optimizasyonunu göz ardı etmek: SQL sorgularınızın optimize edilmesini sağlamak için, sık aranan sütunlarda indeksler oluşturmalısınız. Örneğin, “Items” tablosundaki “Name” sütununda kümelenmemiş bir dizin oluşturmak için aşağıdaki T-SQL’i kullanabilirsiniz:

CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_Items_Name ON Items (Name)

  2.Donanım yükseltmelerine aşırı güvenme : Donanım yükseltmelerine aşırı güvenmekten kaçınmak için, veritabanı tasarımınızı ve şemanızı optimize etmeye odaklanmalısınız.

  3.Kaynak kullanımını izlemiyor : Kaynak kullanımını izlemek için SQL Server Performance Monitor kullanabilirsiniz. Örneğin, grafiğe “İşlemci: % İşlemci Süresi” performans sayacını ekleyerek veritabanı sunucunuzun CPU kullanımını izleyebilirsiniz:

PERFMON.EXE

  4.İstatistikler güncellenemiyor : İstatistikleri güncel tutmak için sp_updatestats saklı yordamını çalıştırabilirsiniz. Örneğin, “Items” tablosundaki istatistikleri güncellemek için aşağıdaki T-SQL’i kullanabilirsiniz:

  EXEC sp_updatestats ‘Items’;

  5.Veritabanı tasarımını ve normalleştirmeyi göz ardı etmek: İyi bir veritabanı tasarımı ve normalleştirmesi sağlamak için, uygun veri türlerini kullanmak ve veri fazlalığını önlemek gibi en iyi uygulamaları uygulamalısınız. Örneğin, birincil anahtar ve yabancı anahtar ilişkisine sahip yeni bir tablo oluşturmak için aşağıdaki T-SQL’i kullanabilirsiniz:

CREATE TABLE Orders (

OrderID int PRIMARY KEY,

CustomerID int FOREIGN KEY REFERENCES Customers (CustomerID),

OrderDate datetime,

TotalAmount money

);

  6.Uygun veri türlerini ve boyutlarını kullanmamak: Uygun veri türlerini ve boyutlarını kullanmak için, sakladığınız verilere göre veri türlerini seçmelisiniz. Örneğin, az miktarda metin depolamak için varchar(max) veri türü yerine varchar veri türünü kullanmalısınız:

CREATE TABLE Items (

ItemID int PRIMARY KEY,

Name varchar(100),

Address varchar(250),

Phone varchar(20)

);

  7.Veritabanı bütünlüğünü düzenli olarak yedeklemeyi ve sürdürmeyi ihmal etme: Veritabanı bütünlüğünü düzenli olarak yedeklemek ve sürdürmek için, bir yedekleme programı oluşturmalı ve düzenli veritabanı bakım görevlerini çalıştırmalısınız. Örneğin, “AdventureWorks” veritabanının tam yedeğini oluşturmak için aşağıdaki T-SQL’i kullanabilirsiniz:

BACKUP DATABASE AdventureWorks

TO DISK = ‘C:\AdventureWorks_Full.bak’

  8.İmleçleri ve geçici tabloları aşırı kullanmak: İmleçleri ve geçici tabloları aşırı kullanmaktan kaçınmak için, mümkün olduğunda küme tabanlı işlemleri kullanmalısınız. Örneğin, her müşterinin toplam satışını almak için aşağıdaki T-SQL’i kullanabilirsiniz:

SELECT CustomerID, SUM(TotalAmount) AS TotalSales

FROM Orders

GROUP BY CustomerID;

  9.Veri büyümesini ve depolama alanını yönetmemek: Veri büyümesini ve depolama alanını yönetmek için veri arşivleme ve temizleme stratejileri uygulamanız gerekir. Örneğin, eski sipariş verilerini ayrı bir tabloya arşivlemek için aşağıdaki T-SQL’i kullanabilirsiniz:

INSERT INTO ItemArchive (ItemID, CustomerID, ItemDate, TotalAmount)

SELECT ItemID, CustomerID, OrderDate, TotalAmount

FROM Items

WHERE ItemDate < ‘2021-01-01’;

DELETE FROM Items

WHERE ItemDate < ‘2021-01-01’;

  11.Veritabanının güvenliğini sağlamamak: Veritabanının güvenliğini sağlamak için güçlü parolalar kullanmak, şifrelemeyi etkinleştirmek ve hassas verilere erişimi kısıtlamak gibi uygun güvenlik önlemlerini uygulamanız gerekir. Örneğin, “Items” tablosuna salt okunur erişimi olan bir kullanıcı oluşturmak için aşağıdaki T-SQL’i kullanabilirsiniz:

CREATE USER ItemReader WITHOUT LOGIN;

GRANT SELECT ON Items TO ItemReader;

  12.Değişiklikleri bir geliştirme ortamında test etmemek: Üretimdeki olası sorunlardan kaçınmak için, herhangi bir değişikliği veya güncellemeyi önce bir geliştirme ortamında test etmek önemlidir. Bu, şema değişikliklerini, veri değişikliklerini ve uygulama değişikliklerini içerebilir. Örneğin, bir üretim tablosunun şemasını güncellemeden önce, herhangi bir soruna yol açmadığından emin olmak için geliştirme ortamındaki değişiklikleri test etmelisiniz:

— In development environment

CREATE TABLE Orders_Dev (

OrderID int PRIMARY KEY,

CustomerID int FOREIGN KEY REFERENCES Customers (CustomerID),

OrderDate datetime,

TotalAmount money

);

— Test the changes in the development environment

— If successful, apply the changes to the production environment

Sonuç olarak, bu 11 ipucu, SQL Server’da yaygın olarak yapılan hatalardan kaçınmanıza ve veritabanınızın performansını ve güvenliğini artırmanıza yardımcı olacaktır. Bu yönergeleri izleyerek, SQL Server yatırımınızdan en iyi şekilde yararlanabilecek ve verilerinizin iyi korunduğundan ve verimli bir şekilde yönetildiğinden emin olacaksınız. İster yeni başlayan ister deneyimli bir veritabanı yöneticisi olun, bu ipuçlarını düzenli olarak gözden geçirmek ve en son en iyi uygulamalarla güncel olduğunuzdan emin olmak her zaman iyi bir fikirdir. Doğru araçlar ve biraz bilgi ile SQL Server ile harika şeyler başarabilir ve veritabanı becerilerinizi bir sonraki seviyeye taşıyabilirsiniz.

Size ve Veritabanlarınıza Yardımcı Olmak İçin Bekliyoruz!