Veritabanındaki Her Tablo için Yabancı Anahtar İlişkilerini ve Kısıtlamanın Adını Gösteren Sorgu

Veritabanındaki Her Tablo için Yabancı Anahtar İlişkilerini ve Kısıtlamanın Adını Gösteren Sorgu Bu çok uzun bir sorgu. İsteğe bağlı olarak, sorguyu bir veya daha fazla tablo için sonuç döndürecek şekilde sınırlayabiliriz.   SELECT K_Table = FK.TABLE_NAME, FK_Column = CU.COLUMN_NAME, PK_Table = PK.TABLE_NAME, PK_Column = PT.COLUMN_NAME, Constraint_Name = C.CONSTRAINT_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.REFERENTIAL_CONSTRAINTS C INNER JOIN INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS FK ON C.CONSTRAINT_NAME = FK.CONSTRAINT_NAME INNER JOIN INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS PK ON C.UNIQUE_CONSTRAINT_NAME = PK.CONSTRAINT_NAME INNER JOIN INFORMATION_SCHEMA.KEY_COLUMN_USAGE CU ON C.CONSTRAINT_NAME = CU.CONSTRAINT_NAME INNER JOIN ( SELECT i1.TABLE_NAME, i2.COLUMN_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS i1 INNER JOIN INFORMATION_SCHEMA.KEY_COLUMN_USAGE i2 ON i1.CONSTRAINT_NAME = i2.CONSTRAINT_NAME WHERE i1.CONSTRAINT_TYPE = ‘PRIMARY KEY’ ) PT ON PT.TABLE_NAME = PK.TABLE_NAME —- optional: ORDER BY 1,2,3,4 WHERE PK.TABLE_NAME=’something’WHERE FK.TABLE_NAME=’something’ WHERE PK.TABLE_NAME IN (‘one_thing’, ‘another’) WHERE FK.TABLE_NAME IN (‘one_thing’, ‘another’)  

July 18, 2023 by Aryasoft IT

Veritabanındaki Her Tablo için Yabancı Anahtar İlişkilerini ve Kısıtlamanın Adını Gösteren Sorgu

Bu çok uzun bir sorgu. İsteğe bağlı olarak, sorguyu bir veya daha fazla tablo için sonuç döndürecek şekilde sınırlayabiliriz.

 

SELECT
K_Table = FK.TABLE_NAME,
FK_Column = CU.COLUMN_NAME,
PK_Table = PK.TABLE_NAME,
PK_Column = PT.COLUMN_NAME,
Constraint_Name = C.CONSTRAINT_NAME
FROM INFORMATION_SCHEMA.REFERENTIAL_CONSTRAINTS C
INNER JOIN INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS FK ON C.CONSTRAINT_NAME = FK.CONSTRAINT_NAME
INNER JOIN INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS PK ON C.UNIQUE_CONSTRAINT_NAME = PK.CONSTRAINT_NAME
INNER JOIN INFORMATION_SCHEMA.KEY_COLUMN_USAGE CU ON C.CONSTRAINT_NAME = CU.CONSTRAINT_NAME
INNER JOIN (
SELECT i1.TABLE_NAME, i2.COLUMN_NAME
FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS i1
INNER JOIN INFORMATION_SCHEMA.KEY_COLUMN_USAGE i2 ON i1.CONSTRAINT_NAME = i2.CONSTRAINT_NAME
WHERE i1.CONSTRAINT_TYPE = ‘PRIMARY KEY’
) PT ON PT.TABLE_NAME = PK.TABLE_NAME
—- optional:
ORDER BY
1,2,3,4
WHERE PK.TABLE_NAME=’something’WHERE FK.TABLE_NAME=’something’
WHERE PK.TABLE_NAME IN (‘one_thing’, ‘another’)
WHERE FK.TABLE_NAME IN (‘one_thing’, ‘another’)

 

Size ve Veritabanlarınıza Yardımcı Olmak İçin Bekliyoruz!