Veritabanındaki Tüm İşlemleri Kill Etmek İçin Cursor

Veritabanındaki Tüm İşlemleri Kill Etmek İçin Cursor Komut dosyasını çalıştırdığınızda, lütfen onu tüm işlemlerin öldürülmesini istediğiniz veritabanından farklı bir veritabanında çalıştırdığınızdan emin olun.   CREATE TABLE #TmpWho (spid INT, ecid INT, status VARCHAR(150), loginame VARCHAR(150), hostname VARCHAR(150), blk INT, dbname VARCHAR(150), cmd VARCHAR(150)) INSERT INTO #TmpWho EXEC sp_who DECLARE @spid INT DECLARE @tString VARCHAR(15) DECLARE @getspid CURSOR SET @getspid =   CURSOR FOR SELECT spid FROM #TmpWho WHERE dbname = ‘mydb’OPEN @getspid FETCH NEXT FROM @getspid INTO @spid WHILE @@FETCH_STATUS = 0 BEGIN SET @tString = ‘KILL ‘ + CAST(@spid AS VARCHAR(5)) EXEC(@tString) FETCH NEXT FROM @getspid INTO @spid END CLOSE @getspid DEALLOCATE @getspid DROP TABLE #TmpWho GO  

July 18, 2023 by Aryasoft IT

Veritabanındaki Tüm İşlemleri Kill Etmek İçin Cursor

Komut dosyasını çalıştırdığınızda, lütfen onu tüm işlemlerin öldürülmesini istediğiniz veritabanından farklı bir veritabanında çalıştırdığınızdan emin olun.

 

CREATE TABLE #TmpWho
(spid INT, ecid INT, status VARCHAR(150), loginame VARCHAR(150),
hostname VARCHAR(150), blk INT, dbname VARCHAR(150), cmd VARCHAR(150))
INSERT INTO #TmpWho
EXEC sp_who
DECLARE @spid INT
DECLARE @tString VARCHAR(15)
DECLARE @getspid CURSOR
SET @getspid =   CURSOR FOR
SELECT spid
FROM #TmpWho
WHERE dbname = ‘mydb’OPEN @getspid
FETCH NEXT FROM @getspid INTO @spid
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
SET @tString = ‘KILL ‘ + CAST(@spid AS VARCHAR(5))
EXEC(@tString)
FETCH NEXT FROM @getspid INTO @spid
END
CLOSE @getspid
DEALLOCATE @getspid
DROP TABLE #TmpWho
GO

 

Size ve Veritabanlarınıza Yardımcı Olmak İçin Bekliyoruz!