DAIMLER

Özet:

• Canlı ortamın verileri kullanılarak test ortamını stabil hale getirilmiştir.
• Bu işlem sırasında kullanıcı hataları meydana geldi.
• Kullanıcı yetkileri otomatik olarak alınmaya başlandı, çünkü backup ve restore işlemleri sürece dahil edildi.
• Restore işleminden sonra yetki kaldıracak bir script oluşturuldu ve sürece dahil edildi.
• Yeniden restore edilen veri tabanına eklenerek, kopyalanan önceki yetkiler kontrol edildi.
• İşletim otomasyonu, kullanıcı hatalarının önlenmesini sağladı.

mercedes daimler2
 • Test ortamlarının stabil hale gelmesi için canlı ortamın datalarının alınıp kritik datalar
  silinerek test ortamına test ortamının yetkileriyle kullanıma açılması süreci işletilmekteydi
  ve kullanıcı kaynaklı hatalar yaşanmaktaydı.
 • Bu süreçte backup alınmadan önce test ortamından kullanıcı yetkileri script olarak
  oluşturulmuş ve backup süreçleri için backup ve restore operasyonları sürece dahil
  edilmiştir.
 • Backup restore işlemi başarıyla alındıktan sonra restore edilen veritabanındaki deki
  yetkiler kaldıracak script oluşturulmuş ve sürece dahil edilmiştir.
 • Kopyalanan eski yetkilerinde tekrardan yeni retore edilen veritabanına eklenmesi işlemi
  de yapılmış ve kontrol için bir çok zaman kaybına neden olan süreç otomotize edilmiştir.
 • Kullanıcı kaynaklı hataların önüne geçilmiştir.