Veritabanındaki Tablo ile İlgili Stored Procedure’leri Bulma – Tüm Stored Procedure’leri Arama

Veritabanındaki Tablo ile İlgili Stored Procedure’leri Bulma – Tüm Stored Procedure’leri Arama Aşağıdaki kod, bir veya daha fazla belirli tabloyla ilgili tüm Stored Procedure’leri (SP) bulmanıza yardımcı olacaktır. sp_help ve sp_depends her zaman doğru sonuçlar döndürmez.   —-Option 1 SELECT DISTINCT so.name FROM syscomments sc INNER JOIN sysobjects so ON sc.id=so.id WHERE sc.TEXT LIKE ‘%tablename%’ —-Option 2 SELECT DISTINCT o.name, o.xtype FROM syscomments c INNER JOIN sysobjects o ON c.id=o.id WHERE c.TEXT LIKE ‘%tablename%’  

July 18, 2023 by Aryasoft IT

Veritabanındaki Tablo ile İlgili Stored Procedure’leri Bulma – Tüm Stored Procedure’leri Arama

Aşağıdaki kod, bir veya daha fazla belirli tabloyla ilgili tüm Stored Procedure’leri (SP) bulmanıza yardımcı olacaktır. sp_help ve sp_depends her zaman doğru sonuçlar döndürmez.

 

—-Option 1
SELECT DISTINCT so.name
FROM syscomments sc
INNER JOIN sysobjects so ON sc.id=so.id
WHERE sc.TEXT LIKE ‘%tablename%’
—-Option 2
SELECT DISTINCT o.name, o.xtype
FROM syscomments c
INNER JOIN sysobjects o ON c.id=o.id
WHERE c.TEXT LIKE ‘%tablename%’

 

Size ve Veritabanlarınıza Yardımcı Olmak İçin Bekliyoruz!