SQL Server Restore İşlemi

SQL SERVER RESTORE İŞLEMİ Sql Server da neden restore işlemi yapılır ve amacı nedir? SQL Server’da restore işlemi, veritabanının yedekten geri yüklenerek önceki bir durumuna geri dönülmesini sağlar. Genellikle aşağıdaki amaçlarla kullanılır: Veri Kurtarma: Veritabanının kullanıcı hataları, donanım hataları, yazılım hataları, doğal afetler veya diğer nedenlerle kaybolması veya zarar görmesi durumunda, yedekten geri yüklenerek veri…

March 10, 2021 by Aryasoft IT

SQL SERVER RESTORE İŞLEMİ

Sql Server da neden restore işlemi yapılır ve amacı nedir?

SQL Server’da restore işlemi, veritabanının yedekten geri yüklenerek önceki bir durumuna geri dönülmesini sağlar. Genellikle aşağıdaki amaçlarla kullanılır:

Veri Kurtarma: Veritabanının kullanıcı hataları, donanım hataları, yazılım hataları, doğal afetler veya diğer nedenlerle kaybolması veya zarar görmesi durumunda, yedekten geri yüklenerek veri kaybını minimum seviyeye indirmek için restore işlemi yapılır.

Test ve Geliştirme: Veritabanının farklı bir ortamda test ve geliştirme amaçlarıyla kullanılması gerektiğinde, yedekten restore edilerek kullanılabilir bir kopya oluşturulabilir.

Veri Taşıma: Veritabanının bir sunucudan başka bir sunucuya veya bir ortamdan başka bir ortama taşınması gerektiğinde, yedekten restore edilerek verinin hedef ortama aktarılması sağlanabilir.

Sistem Kurtarma: SQL Server veya işletim sistemi düzeyinde bir arıza veya hata durumunda, sistem yedekten geri yüklenerek işlerin normale dönmesi sağlanabilir.

Zaman Temelli Kurtarma: Veritabanının belirli bir zaman damgasına geri dönülmesi gerektiğinde, yedekten geri yüklenerek belirli bir zamandaki veri durumuna geri dönülebilir.

Veri Arşivleme: Eski verilerin saklanması ve arşivlenmesi gerektiğinde, yedekten restore edilerek veri arşivleme işlemleri gerçekleştirilebilir.

SQL Server’da restore işlemi, veritabanının yedeğinin alınmış olması gerektiği için güvenli ve önemli bir işlemdir. Doğru bir restore işlemi, veri bütünlüğünü ve tutarlılığını sağlamak için dikkatlice planlanmalı ve uygulanmalıdır.

Şimdi sizlere AdventureWorks 2014 de restore işlemi nasıl yapılır onu adım adım gösterelim:

1.Adım: İlk olarak SSMS’i açıyoruz ve Databases>>Right-click>>Restore Databases’e tıklayıp işleme devam edelim.

2.Adım: Device kutucuğuna tıkladıktan sonra kırmızı Alandaki üç noktaya tıklıyoruz.

3.Adım: önümüze select backup devices kısmı geliyor. Sonrasında ‘’Add’’ kutucuğuna tıklayarak işlemimize devam ediyoruz.

4.Adım: AdventureWorks 2014 bak dosyasının bulunduğu dosya ya tıklayıp üzerine tıkladıktan sonra OK tuşuna basıp devam ediyoruz.

5.Adım: Script’ e tıklayıp işlemimize devam ediyoruz.

6. Adım: Aşağıdaki kodu yazdıktan sonra F5 e basıp çalıştırın:

USE [master]

RESTORE DATABASE [AdventureWorks2014]

FROM DISK = N’C:\adventure works 2014\AdventureWorks2014.bak’

WITH FILE = 1,

MOVE N’AdventureWorks2014_Data’ TO N’D:\SQLSERVER\DATA\SQLDDATA\AdventureWorks2014_Data.mdf’,

MOVE N’AdventureWorks2014_Log’ TO N’D:\SQLSERVER\LOG\SQLLOG\AdventureWorks2014_Log.ldf’,

NOUNLOAD, STATS = 5

GO

7. adım: Bu kod çalıştıktan sonra AdventureWorks 2014 ü görmeyebilirsiniz bunun için Databases>>Right-click>>Refresh yaparak istediğimiz sonuca ulaşırız.

Son Adım: SQL SERVER RESTORE İŞLEMİ AdventureWorks 2014 aşağıdaki resimde görüldüğü gibi başarıyla yüklenmiştir.

Size ve Veritabanlarınıza Yardımcı Olmak İçin Bekliyoruz!