Aryasoft Bilgi Teknolojileri > Posts > SQL Server > SQL Server Count() Fonksiyonu Kullanımı

SQL Server Count() Fonksiyonu Kullanımı

COUNT() fonksiyonu, belirtilen ölçütlerle eşleşen satır sayısını döndürür. Kısacası veritabanındaki kayıtları sayabilmek için yerleşik COUNT() fonksiyonunu kullanırız. Parantez içinde tanımlanan kriterleri karşılayan satır sayısını sayar. Satırların kendisini döndürmez; kriterlerinize uyan satır sayısını gösterir. Peki SQL COUNT() işlevinin farklı varyasyonları olduğunu fark etmiş miydiniz? Bu makalede çeşitli bağımsız değişkenleri ve bunların kullanımlarını açıklamış olacağım. COUNT(*) –…

May 8, 2023 by Aryasoft IT

COUNT() fonksiyonu, belirtilen ölçütlerle eşleşen satır sayısını döndürür. Kısacası veritabanındaki kayıtları sayabilmek için yerleşik COUNT() fonksiyonunu kullanırız.

Parantez içinde tanımlanan kriterleri karşılayan satır sayısını sayar. Satırların kendisini döndürmez; kriterlerinize uyan satır sayısını gösterir.

Peki SQL COUNT() işlevinin farklı varyasyonları olduğunu fark etmiş miydiniz? Bu makalede çeşitli bağımsız değişkenleri ve bunların kullanımlarını açıklamış olacağım.

COUNT(*) – COUNT(1) karşılaştırması

COUNT(*) ve COUNT(1) arasındaki farklar hakkında çeşitli tartışmalar görmüş olabilirsiniz. Ve belki de cevabı bulmaya çalışmak kafanızı daha da karıştırmış olabilir. Herhangi bir fark var mı diye soracak olursanız cevap basit. Hayır – hiçbir fark yok.

COUNT(*), NULL değerler de dahil olmak üzere tablodaki toplam satırları sayar.

COUNT(1) , sorgu sonuç kümesindeki tüm kayıtları 1 değeriyle değiştirir. NULL değerleriniz varsa, bu da 1 ile değiştirilir. Bu nedenle, COUNT(1) ayrıca toplam kayıt sayısını (NULL’lar dahil) döndürür.

Ancak, COUNT(*) ve COUNT(1) için sonuçlar aynıdır.

Bu iddiayı örnek bir sorgu kullanarak test edelim. İçinde 11 kayıt bulunan ofis adında geçici bir tablomuz olduğunu varsayalım. İlk 10 kayıt NOT NULL iken, son kayıtlar NULL.

No alt text provided for this image

Fonksiyon olarak * kullanıldığında, NULL’lar da dahil olmak üzere toplam satır sayısını sayar.

Örnekte, tabloda 11 satırımız olduğu için sonuç olarak 11 alacağız.

No alt text provided for this image

COUNT(1) ile ilgili kayıtları ilk sütundan itibaren saydığı şeklinde yanlış bir kanı vardır. COUNT(1)’in gerçekte yaptığı şey, sorgu sonucundan elde ettiğiniz tüm kayıtları 1 değeriyle değiştirip satırları saymaktır, yani bir NULL’u bile 1 ile değiştirerek sayarken NULL’ları dikkate alır.

Uygulamalı olarak görecek olursak, aşağıdaki resimde 11. satıra dikkat edin. Tablomuzda, sütun adı için 11. satır NULL’dur, ancak SELECT 1 FROM #office yaptığımızda, bu NULL’u 1 ile değiştirir ve bu nedenle satırları saydığımızda 10 değil 11 elde ederiz.

No alt text provided for this image

Dolayısıyla, her ikisi de sayarken NULL’ları dikkate aldığından, COUNT(1) ve COUNT(*) her zaman aynı sayıda satır döndürecektir.

No alt text provided for this image

Peki COUNT(column_name) Fonksiyonu Ne Yapar?

Fonksiyon olarak bir sütun adı (column_name) kullanıldığında, NULL’lar hariç toplam satır sayısını sayar, yani NULL’ları dikkate almaz.

Örneğimizde id sütununu saydığımızda 11, name sütununu saydığımızda ise 10 elde edeceğiz. Ofis tablosunu sorgulayarak kontrol edelim.

No alt text provided for this image

No alt text provided for this image

Son olarak çok merak edilen bir soru ile makaleyi tamamlamak istiyorum.

COUNT(*) COUNT(1)  Arasında Performans Farkı Var Mı?

Sonuç olarak COUNT(1) ve COUNT(*) birbirinin yerine kullanılabilen ve aynı sonucu döndüren yapılardır. Her ikisi de NULL değerleri göz ardı etmez ve her ikisi de belirli bir tablonun satır sayısını döndürür. Kolon sayısı fazla olan tablolarda COUNT(*) kullandığınızda performans kaybı yaşayabileceğiniz için COUNT(*) fonksiyonu dikkatli kullanılmalıdır.

Özetle;

COUNT(*) NULL’lar dahil tüm satırları sayar,

COUNT(1) NULL’lar dahil tüm satırları sayar,

COUNT(sütun_adı) tüm satırları sayar ancak NULL’ları saymaz.

Size ve Veritabanlarınıza Yardımcı Olmak İçin Bekliyoruz!