SQL Server Backup Önemi

SQL Server Backup Önemi SQL Server yedekleme işlemi, bir veritabanının verilerinin kopyalanması ve yedeklenmesi işlemidir. Yedekleme işlemi, veri kaybını önlemek ve veritabanının kurtarılmasını sağlamak için önemlidir. Veritabanının tamamını veya belirli bölümlerini yedekleyebilirsiniz. SQL Server yedekleme işlemi, tam, differential ve log yedekleme gibi farklı türleri içerebilir. Full Yedekleme Full yedekleme işlemi, veritabanının tamamının yedeklenmesidir. Bu işlem,…

April 22, 2023 by Aryasoft IT
Сomics meme: "Server has crashed Where is backup? On the server" - Comics - Meme-arsenal.com

SQL Server Backup Önemi

SQL Server yedekleme işlemi, bir veritabanının verilerinin kopyalanması ve yedeklenmesi işlemidir. Yedekleme işlemi, veri kaybını önlemek ve veritabanının kurtarılmasını sağlamak için önemlidir. Veritabanının tamamını veya belirli bölümlerini yedekleyebilirsiniz. SQL Server yedekleme işlemi, tam, differential ve log yedekleme gibi farklı türleri içerebilir.

Full Yedekleme

Full yedekleme işlemi, veritabanının tamamının yedeklenmesidir. Bu işlem, veritabanının tamamını yedeklemek için en uzun süre gerektiren yedekleme türüdür. Ancak, veritabanının tamamının yedeklenmesi, veri kaybı durumunda veritabanını kurtarmak için en iyi yöntemdir.

Differential Yedekleme(Değişen Yedek):

Differential yedekleme işlemi, son Full yedeklemenin ardından yapılan tüm değişikliklerin yedeklenmesidir. Bu işlem, Full yedeklemeye göre daha az zaman alır ve daha az depolama alanı kullanır. Ancak, veritabanını kurtarmak için Full yedekleme ile birlikte kullanılmalıdır.

Log Yedekleme:

Log yedekleme işlemi, son Full yedeklemenin ardından yapılan tüm değişikliklerin yedeklenmesidir. Bu işlem, en hızlı yedekleme yöntemidir ve en az depolama alanı kullanır. Ancak, veritabanını kurtarmak için Full yedekleme ve differential yedekleme ile birlikte kullanılmalıdır.

Yedekleme işlemi, veritabanı büyüklüğüne ve yedekleme türüne bağlı olarak farklı zamanlarda gerçekleştirilebilir. Örneğin, full yedekleme işlemi, haftada bir kez veya daha sık gerçekleştirilebilirken, differential veya log yedekleme işlemi; günde bir kez, bir kaç saat aralıklarla veya daha kısa sürede birkaç kez gerçekleştirilebilir.

Yedekleme dosyaları, farklı cihazlarda depolanabilir. Örneğin, yedekleme dosyaları harici bir sabit diskte, bir ağ sürücüsünde veya bulut depolama hizmetinde depolanabilir.

SQL Server yedekleme işlemlerini yönetmek için, SQL Server Management Studio veya PowerShell kullanabilirsiniz. SQL Server Management Studio, kullanımı kolay bir arayüz sağlar ve yedekleme işlemini basitleştirir.

SQL Server üzerinde alınan başarılı backupların kontrolünü aşağıdaki sorgu ile yapabilirsiniz:

SELECT
s.database_name,
s.backup_start_date,
CASE s.[type]
WHEN ‘D’ THEN ‘Full’
WHEN ‘I’ THEN ‘Differential’
WHEN ‘L’ THEN ‘Transaction Log’
END AS BackupType,
s.server_name
FROM
msdb.dbo.backupset s
INNER JOIN msdb.dbo.backupmediafamily m ON s.media_set_id = m.media_set_id
WHERE
s.backup_start_date > DATEADD(dd, -7, GETDATE())
and (s.type=’D’ OR s.type=’I’ OR s.type=’L’)
ORDER BY
backup_start_date DESC,
backup_finish_date ASC
GO

 

Size ve Veritabanlarınıza Yardımcı Olmak İçin Bekliyoruz!