Aynı Anda Başlayan SQL Server Job’larını Nasıl Bulabilirsiniz?

Aynı Anda Başlayan SQL Server Job’larını Nasıl Bulabilirsiniz? Kategori: Performans Neden onları önemsemelisiniz? Birden fazla SQL Server Agent job’ları, aynı anda başlayacak şekilde yapılandırılmıştır ve bu, işler üst üste gelmeyecekmiş gibi hızlı gerçekleştirilmeyecektir. SQL Server’ınız kısa süreler boyunca ağır yük altında olabilir. Aynı anda başlayan SQL Server işlerini nasıl bulabiliriz? Tam olarak aynı anda başlayan tüm…

April 13, 2022 by Aryasoft IT

Aynı Anda Başlayan SQL Server Job’larını Nasıl Bulabilirsiniz?

Kategori: Performans

Neden onları önemsemelisiniz?

Birden fazla SQL Server Agent job’ları, aynı anda başlayacak şekilde yapılandırılmıştır ve bu, işler üst üste gelmeyecekmiş gibi hızlı gerçekleştirilmeyecektir. SQL Server’ınız kısa süreler boyunca ağır yük altında olabilir.

Aynı anda başlayan SQL Server işlerini nasıl bulabiliriz?

Tam olarak aynı anda başlayan tüm Agent SQL Server joblarını listelemek için aşağıdaki betiği kullanabilirsiniz.

 

SELECT j.name As JobName,

 j.description AS JobDescription,

 a.start_execution_date AS JobStartExecutionDate

FROM msdb.dbo.sysjobs j

INNER JOIN msdb.dbo.sysjobactivity a ON j.job_id = a.job_id

WHERE j.enabled = 1 AND a.start_execution_date IN

(SELECT start_execution_date

FROM msdb.dbo.sysjobactivity

GROUP BY start_execution_date HAVING COUNT(*) > 1)

 

Size ve Veritabanlarınıza Yardımcı Olmak İçin Bekliyoruz!