Tehlikeli SQL Server Derlemelerine Dikkat Edin

Tehlikeli SQL Server Derlemelerine Dikkat Edin Kategori: Güvenilirlik SQL Server’ın derleme sürümünüzle neden ilgilenmelisiniz? SQL Server’ın belirli derleme sürümlerinde bilinen hatalar ve tehditler vardır. Kümelenmiş dizinlerde veri bozulması ve yüksek güvenlik sorunları yaşayabilirsiniz. Çevrimiçi index yeniden oluşturma, Microsoft SQL Server 2012 ve Microsoft SQL Server 2014’ün belirli yapılarındaki birçok satırı değiştiren eşzamanlı sorgularla birlikte kullanıldığında…

September 8, 2021 by Aryasoft IT

Tehlikeli SQL Server Derlemelerine Dikkat Edin

Kategori: Güvenilirlik

SQL Server’ın derleme sürümünüzle neden ilgilenmelisiniz?

SQL Server’ın belirli derleme sürümlerinde bilinen hatalar ve tehditler vardır.

Kümelenmiş dizinlerde veri bozulması ve yüksek güvenlik sorunları yaşayabilirsiniz.

Çevrimiçi index yeniden oluşturma, Microsoft SQL Server 2012 ve Microsoft SQL Server 2014’ün belirli yapılarındaki birçok satırı değiştiren eşzamanlı sorgularla birlikte kullanıldığında index bozulmasına veya veri kaybına neden olabilir.

Nasıl kontrol edilir?

Tehlikeli bir SQL Server yapısı kullanıp kullanmadığınızı kontrol etmek için aşağıdaki betiği kullanabilirsiniz:

DECLARE @ProductVersion NVARCHAR(128),@ProductVersionMajor DECIMAL(10,2),@ProductVersionMinor DECIMAL(10,2)

 

SET @ProductVersion = CAST(SERVERPROPERTY(‘ProductVersion’) AS NVARCHAR(128))

SELECT @ProductVersionMajor = SUBSTRING(@ProductVersion, 1,CHARINDEX(‘.’, @ProductVersion) + 1 ),

@ProductVersionMinor = PARSENAME(CONVERT(varchar(32), @ProductVersion), 2);

 

SELECT @ProductVersion As YourSQLBuild,

CASE WHEN (@ProductVersionMajor = 11 AND @ProductVersionMinor >= 3000 AND @ProductVersionMinor <= 3436) OR (@ProductVersionMajor = 11 AND @ProductVersionMinor = 5058) OR (@ProductVersionMajor = 12 AND @ProductVersionMinor >= 2000 AND @ProductVersionMinor <= 2342) THEN ‘Build with high risk of security’ WHEN (@ProductVersionMajor = 10 AND @ProductVersionMinor >= 5500 AND @ProductVersionMinor <= 5512) OR (@ProductVersionMajor = 10 AND @ProductVersionMinor >=5750 AND @ProductVersionMinor <= 5867) OR (@ProductVersionMajor = 10.5 AND @ProductVersionMinor >= 4000 AND @ProductVersionMinor <= 4017) OR (@ProductVersionMajor = 10.5 AND @ProductVersionMinor >= 4251 AND @ProductVersionMinor <= 4319) OR (@ProductVersionMajor = 11 AND @ProductVersionMinor >= 3000 AND @ProductVersionMinor <= 3129) OR (@ProductVersionMajor = 11 AND @ProductVersionMinor >= 3300 AND @ProductVersionMinor <= 3447) OR (@ProductVersionMajor = 12 AND @ProductVersionMinor >= 2000 AND @ProductVersionMinor <= 2253) OR (@ProductVersionMajor = 12 AND @ProductVersionMinor >= 2300 AND @ProductVersionMinor <= 2370)

THEN ‘Build with high risk of corruption’

 

Nasıl düzeltilir?

  1. En son hizmet paketini (SP) ve en son toplu güncelleştirmeyi (CU) mümkün olan en kısa sürede yükleyin.
  2. Bu şimdi yapılamıyorsa, dizin bakım işlerinde (SQL Server Agent) en azından MAXDOP =1 kullanın.
  3. SQL Server’ınızı güncel tutun.

Size ve Veritabanlarınıza Yardımcı Olmak İçin Bekliyoruz!