Compress Backup

SQL Server, güçlü veri yönetimi yetenekleri sunan bir ilişkisel veritabanı yönetim sistemidir. Veritabanı yöneticileri için en önemli görevlerden biri, düzenli olarak veri yedeklemeleri oluşturmak ve veri kaybı durumunda veriyi geri yüklemektir. Yedekleme işlemleri, veri bütünlüğünü ve güvenliğini sağlamada kritik bir rol oynamaktadır. SQL Server, yerleşik bir sıkıştırma özelliği ile veritabanı yedeklerini sıkıştırabilir. Bu özellik, veri…

March 31, 2021 by Aryasoft IT

SQL Server, güçlü veri yönetimi yetenekleri sunan bir ilişkisel veritabanı yönetim sistemidir. Veritabanı yöneticileri için en önemli görevlerden biri, düzenli olarak veri yedeklemeleri oluşturmak ve veri kaybı durumunda veriyi geri yüklemektir. Yedekleme işlemleri, veri bütünlüğünü ve güvenliğini sağlamada kritik bir rol oynamaktadır.

SQL Server, yerleşik bir sıkıştırma özelliği ile veritabanı yedeklerini sıkıştırabilir. Bu özellik, veri yedeklemelerini daha küçük boyutlarda depolamanıza ve transfer etmenize olanak tanır, böylece disk alanı ve ağ bant genişliği kullanımını azaltabilir. Ancak, sıkıştırılmış yedekleme işlemleri, CPU kullanımını artırabilir ve yedekleme sürelerini etkileyebilir. Bu nedenle, SQL Server’da sıkıştırılmış yedeklemelerin performansını optimize etmek önemlidir.

Bu makalede, SQL Server’da sıkıştırılmış yedeklemelerin performansını etkileyen faktörlere dikkatlice göz atacağız. SQL Server 2008 Enterprise edition ve bundan daha üst olan bütün versiyonları için destek sunmaktadır. Performans açısından bazı avantajlar ve dezavantajlar sunar.

Avantajları:

Daha Hızlı Yedekleme ve Geri Yükleme Süreçleri: Sıkıştırılmış yedeklerin daha küçük boyutları, yedekleme süreçlerini hızlandırabilir ve yedek dosyalarının ağ üzerindeki transferini daha verimli hale getirebilir. Aynı şekilde, geri yükleme süreçleri de daha hızlı olabilir, çünkü daha az veri geri yüklenmesi gerekmektedir.

Daha Az Depolama Alanı Kullanımı: Sıkıştırılmış yedekler, veritabanı yedeklerini saklamak için gereken depolama alanını azaltabilir. Bu, yedeklerin daha az disk alanı kaplaması ve veritabanı yedeklerinin yönetimini kolaylaştırabilir.

Daha Az Veri Transferi: Sıkıştırılmış yedekler, ağ üzerinde daha az veri transferi gerektirir, bu da yedekleme ve geri yükleme işlemlerini daha hızlı hale getirir ve ağ trafiğini azaltır.

Daha Az Bant Genişliği Kullanımı: Sıkıştırılmış yedekler, ağ üzerinde daha az bant genişliği kullanır, bu da ağ kaynaklarını daha az tüketir ve ağ performansını artırabilir.

Dezavantajları:

CPU Kullanımı: Sıkıştırılmış yedeklerin oluşturulması ve geri yüklenmesi işlemleri, sistemdeki CPU gücüne bağlı olarak zaman alabilir. Yoğun CPU kullanımı, sıkıştırma işlemlerini yavaşlatabilir ve sistem performansını olumsuz etkileyebilir.

Sıkıştırma Oranının Değişkenliği: Sıkıştırma oranı, verilere bağlı olarak değişebilir. Verilerin içerdiği tekrarlayan desenler veya düşük entropi verileri daha yüksek sıkıştırma oranlarına sahip olabilirken, yüksek entropi verileri daha az sıkıştırılabilir. Dolayısıyla, sıkıştırma oranı verilere bağlı olarak farklılık gösterebilir ve sıkıştırılmış yedeklerin performansını etkileyebilir.

Veri Entegrasyonu Zorlukları: Sıkıştırılmış yedekler, diğer sistemlerle veri entegrasyonunu zorlaştırabilir. Eğer başka bir sistem veya uygulama, sıkıştırılmış yedekleri doğrudan kullanamıyorsa, yedekleri geri yüklemek için özel bir süreç veya araç gerekebilir.

Yedekleme ve Geri Yükleme Süreçlerinin Karmaşıklığı: Sıkıştırılmış yedeklerin oluşturulması ve geri yüklenmesi, normal yedekleme ve geri yükleme süreçlerine göre daha karmaşık olabilir. Özel sıkıştırma ve açma işlemleri gerektirebilir ve bu da süreçlerin yönetimini ve bakımını karmaşıklaştırabilir.

Uygulama Senaryoları:

1.Disk Alanı Tasarrufu Öncelikli Olan Senaryolar: Disk alanı tasarrufu, birincil hedefse, sıkıştırılmış yedekler kullanılabilir. Özellikle büyük veritabanları için, yedek dosyalarının boyutunu azaltmak önemli bir faktördür ve sıkıştırılmış yedekler bu gereksinimi karşılayabilir.

2.Yedekleme ve Geri Yükleme Süreçlerinin Hızlı Olması Öncelikli Olan Senaryolar: Yedekleme ve geri yükleme süreçlerinin hızlı olması kritik öneme sahipse, sıkıştırılmış yedekler kullanılabilir. Özellikle büyük veritabanları veya hızlı geri yükleme süreçleri gereken senaryolarda, sıkıştırılmış yedekler daha hızlı yedekleme ve geri yükleme süreçleri sunabilir.

3.CPU Gücü Yeterli Olan Senaryolar: Sistemde yeterli CPU gücü bulunan senaryolarda, sıkıştırılmış yedekler kullanılabilir. Eğer sistemde CPU gücü sınırlı ise, sıkıştırılmış yedeklerin performansı olumsuz etkilenebilir ve alternatif yedekleme yöntemleri tercih edilebilir.

Sonuç:

Sonuç olarak, SQL Server’da sıkıştırılmış yedekler, disk alanı tasarrufu ve hızlı yedekleme/geri yükleme süreçleri gibi avantajlar sağlayabilirken, CPU kullanımı ve sıkıştırma oranının değişkenliği gibi dezavantajlara da sahip olabilir. Uygulanacak senaryolara ve sistem gereksinimlerine dikkat edilerek, sıkıştırılmış yedeklerin kullanımı değerlendirilmelidir.

Aşağıda verdiğimiz sorgu ile AdvantureWorks2014 veri tabanında COMPRESS parametresi ile çalıştırılıp sıkıştırılmış backup olarak alınabilir:

BACKUP DATABASE [AdventureWorks2014]

TO DISK = N’C:\adventureworks2014\AdventureWorks2014.bak’

WITH NOFORMAT,

NOINIT,

NAME = N’AdventureWorks2014-Full Database Backup’,

SKIP,

NOREWIND,

NOUNLOAD,

COMPRESSION,

STATS = 10

GO

Size ve Veritabanlarınıza Yardımcı Olmak İçin Bekliyoruz!