SQL Error Logları

SQL ERROR LOGLARI (Hata Günlüğü) SQL Server’da error logları, sunucunun çalışması sırasında meydana gelen hatalar ve olaylar hakkındaki bilgileri kaydeden veritabanı sisteminin önemli bir bileşenidir. Error logları sorun giderme, performans ayarlama ve denetim amacıyla kullanılabilecek kritik bilgiler sağlar. Bu makalede, SQL Server’daki error loglarının özelliğini, yapısını ve veritabanı sorunlarını teşhis etmek ve çözmek için nasıl…

January 6, 2021 by Aryasoft IT

SQL ERROR LOGLARI (Hata Günlüğü)

SQL Server’da error logları, sunucunun çalışması sırasında meydana gelen hatalar ve olaylar hakkındaki bilgileri kaydeden veritabanı sisteminin önemli bir bileşenidir. Error logları sorun giderme, performans ayarlama ve denetim amacıyla kullanılabilecek kritik bilgiler sağlar. Bu makalede, SQL Server’daki error loglarının özelliğini, yapısını ve veritabanı sorunlarını teşhis etmek ve çözmek için nasıl kullanılabileceğini inceleyeceğiz.

Error Loglarının Yapısı

Error logları, SQL Server örneğinde meydana gelen tüm önemli olayları kaydeden düz bir metin dosyasıdır. Günlük dosyası ERRORLOG olarak adlandırılır ve varsayılan olarak SQL Server kurulum dizininde saklanır. Error logları yuvarlanan bir dosyadır, yani sunucu yapılandırma ayarlarına bağlı olarak belirli sayıda günlük girdisinden sonra veya belirli bir zaman aralığından sonra üzerine yazılır.

Error logları, bilgilendirme mesajları, uyarılar, hatalar ve sistem olayları dahil olmak üzere çeşitli bilgi türlerini kaydeder. Günlük girdileri zaman damgalıdır ve her girdide olayın tarihi ve saati, olayın önem düzeyi, olayın açıklaması ve olayla ilgili ek bilgiler yer alır.

Sorun Giderme İçin Error Loglarını Kullanma

Error logları, SQL Server’daki sorunları gidermek ve teşhis etmek için önemli bir araçtır. Error loglarında yer alan bilgiler, sorunun temel nedeninin belirlenmesine yardımcı olabilir ve sorunun nasıl çözüleceğine ilişkin ipuçları sağlayabilir. Örneğin, başarısız girişlerle ilgili hatalar, başarısız yedeklemeler veya geri yüklemeler ve veritabanı bozulması error logları aracılığıyla tespit edilebilir.

Error loglarını  sorun giderme amacıyla kullanmak için, veritabanı yöneticileri önemli olaylar ve hatalar için günlük dosyalarını düzenli olarak gözden geçirmelidir. Ayrıca sunucuyu SQL Server Management Studio (SSMS) veya Transact-SQL (T-SQL) komutlarını kullanarak error loglarındaki belirli olayları ve hataları yakalayacak şekilde yapılandırmalıdırlar. Ayrıca, error logları izleme ve analiz sürecini otomatikleştirebilen üçüncü taraf araçlar da mevcuttur.

Performans Ayarlama için Error Loglarını Kullanma

Error logları performans ayarlama amacıyla da kullanılabilir. Örneğin, error logları yavaş sorgular, kilitlenmeler veya kaynak çekişmesi gibi sunucu performansıyla ilgili olayları yakalayabilir. Veritabanı yöneticileri bu bilgileri performans darboğazlarını belirlemek ve performansı optimize etmek için sunucu yapılandırmasında ince ayar yapmak için kullanabilir.

Error loglarını Denetim için Kullanma

Son olarak, error logları veritabanı veya sunucu yapılandırmasındaki değişiklikleri izlemek için denetim amacıyla kullanılabilir. Örneğin, error logları veritabanı nesnelerinin oluşturulması, silinmesi veya değiştirilmesi, sunucu yapılandırma ayarlarındaki değişiklikler veya kullanıcı etkinliği ile ilgili olayları yakalayabilir. Bu bilgiler, yasal gerekliliklere veya dahili politikalara uygunluğu sağlamak için kullanılabilir.

Sonuç

Sonuç olarak, error logları, sunucu çalışması sırasında meydana gelen olayları ve hataları kaydeden SQL Server veritabanı sisteminin hayati bir bileşenidir. Error logları , olayın tarihi ve saati, olayın önem düzeyi, olayın açıklaması ve olayla ilgili ek bilgiler dahil olmak üzere zaman damgalı girişler içeren düz bir metin dosyasıdır. Error logları sorun giderme, performans ayarlama ve denetim amaçları için gereklidir ve veritabanı yöneticileri önemli olaylar ve hatalar için günlükleri düzenli olarak incelemelidir. Veritabanı yöneticileri error logları kullanarak sorunları teşhis edebilir, performansı optimize edebilir ve yasal gerekliliklere veya dahili politikalara uygunluğu sağlayabilir.

Size ve Veritabanlarınıza Yardımcı Olmak İçin Bekliyoruz!