SQL Server Audit

Audit, kuruluşların veritabanı ortamlarındaki değişiklikleri izlemelerine ve takip etmelerine olanak tanıdığı için veritabanı yönetiminin çok önemli bir yönüdür. SQL Server, yöneticilerin veritabanı etkinliğini izlemelerine, veri ve şemadaki değişiklikleri takip etmelerine ve olası güvenlik ihlallerini belirlemelerine olanak tanıyan sağlam bir audit çerçevesi sağlar. Bu makalede, SQL Server’da bulunan farklı audit türlerini ve bunların veritabanı güvenliğini artırmak…

December 2, 2020 by Aryasoft IT

Audit, kuruluşların veritabanı ortamlarındaki değişiklikleri izlemelerine ve takip etmelerine olanak tanıdığı için veritabanı yönetiminin çok önemli bir yönüdür. SQL Server, yöneticilerin veritabanı etkinliğini izlemelerine, veri ve şemadaki değişiklikleri takip etmelerine ve olası güvenlik ihlallerini belirlemelerine olanak tanıyan sağlam bir audit çerçevesi sağlar. Bu makalede, SQL Server’da bulunan farklı audit türlerini ve bunların veritabanı güvenliğini artırmak için nasıl kullanılabileceğini inceleyeceğiz.

SQL Server Audit Türleri SQL Server iki tür audit sağlar: SQL Server Audit ve Azure SQL Veritabanı Audit. SQL Server Audit, SQL Server’ın şirket içi dağıtımları için kullanılırken; Azure SQL Database Audit, Azure SQL Database’de barındırılan veritabanları için kullanılır. Her iki audit türü de benzer işlevsellik sağlar ve bir veritabanı ortamındaki değişiklikleri izlemek ve takip etmek için kullanılabilir.

SQL Server Audit, SQL Server veritabanları için kapsamlı bir audit çözümü sağlayan bir özelliktir. Yöneticilerin sunucu düzeyinde ve veritabanı düzeyinde audit’ler oluşturmasına ve yönetmesine, ayrıca audit yapılandırmasını belirli ihtiyaçları karşılayacak şekilde özelleştirmesine olanak tanır. SQL Server Audit, girişler, sorgular, şema değişiklikleri ve veri değişiklikleri dahil olmak üzere çeşitli veritabanı etkinliklerini izler. Audit verileri güvenli bir konumda saklanır ve yöneticiler olası güvenlik ihlallerini belirlemek, veritabanı sorunlarını gidermek ve uyumluluk gereksinimlerini karşılamak için audit verilerini kullanabilir.

Azure SQL Veritabanı audit Azure SQL Veritabanı audit, SQL Server audit benzer bir audit çözümü sağlayan ancak Azure SQL Veritabanında barındırılan veritabanları için tasarlanmış bir özelliktir. Yöneticilerin sunucu düzeyinde ve veritabanı düzeyinde audit’ler oluşturup yönetmesine ve audit yapılandırmasını belirli ihtiyaçları karşılayacak şekilde özelleştirmesine olanak tanır. Azure SQL Veritabanı audit’i, oturum açma işlemleri, sorgular, şema değişiklikleri ve veri değişiklikleri dahil olmak üzere çeşitli veritabanı etkinliklerini izler. Audit verileri güvenli bir konumda saklanır ve yöneticiler olası güvenlik ihlallerini belirlemek, veritabanı sorunlarını gidermek ve uyumluluk gereksinimlerini karşılamak için audit verilerini kullanabilir.

SQL Server Audit’in Faydaları, kuruluşlar için aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli faydalar sağlar:

Geliştirilmiş Güvenlik: Audit, kuruluşların olası güvenlik ihlallerini belirlemelerine ve bunlar büyük sorunlara dönüşmeden önce düzeltici önlemler almalarına olanak tanır.

Uyumluluk: Audit, kuruluşların veri gizliliği, güvenliği ve Audit için uyumluluk gereksinimlerini karşılamasına yardımcı olabilir.

Sorun Giderme: Audit verileri, veritabanı sorunlarını gidermek ve performans darboğazlarını belirlemek için kullanılabilir.

Veri Analizi: Audit verileri, veritabanı etkinliğindeki kalıpları ve eğilimleri belirlemek için kullanılabilir ve kuruluşların veritabanı yönetimi hakkında bilinçli kararlar almasına olanak tanır.

Özelleştirilebilirlik: SQL Server Audit, belirli kurumsal ihtiyaçları karşılayacak şekilde özelleştirilebilir ve yöneticilerin audityapılandırmasını kendi gereksinimlerine göre uyarlamasına olanak tanır.

Sonuç Audit, veritabanı yönetiminin önemli bir yönüdür ve SQL Server, yöneticilerin veritabanı ortamlarındaki değişiklikleri izlemelerine ve takip etmelerine olanak tanıyan sağlam bir audit çerçevesi sağlar. SQL Server Audit kuruluşlar için gelişmiş güvenlik, uyumluluk, sorun giderme, veri analizi ve özelleştirilebilirlik gibi çeşitli faydalar sağlar. Kuruluşlar, SQL Server Audit’ini uygulayarak kendi özel ihtiyaçlarını ve gereksinimlerini karşılayan güvenli ve güvenilir bir veritabanı ortamı oluşturabilirler.

Size ve Veritabanlarınıza Yardımcı Olmak İçin Bekliyoruz!