SQL Server Uyarılarını Kurmanın Doğru Yolu

SQL Server Uyarılarını Kurmanın Doğru Yolu Kategori: Güvenilirlik SQL Server uyarılarını neden etkinleştirmelisiniz? Bu Uyarıları etkinleştirmek birçok sorunu önleyebilir: Kritik sorunları gözden kaçırma potansiyeli. Sorunları proaktif olarak yakalama fırsatını kaçırmak. Kesinti süresi olasılığının artması. Hangi uyarıları eklemelisiniz? DBA’ların Önem Derecesi 17 veya üzeri için SQL Server olay uyarılarını etkinleştirmesi en iyi uygulamadır. En azından aşağıdaki…

May 19, 2021 by Aryasoft IT

SQL Server Uyarılarını Kurmanın Doğru Yolu

Kategori: Güvenilirlik

SQL Server uyarılarını neden etkinleştirmelisiniz?

Bu Uyarıları etkinleştirmek birçok sorunu önleyebilir:

 1. Kritik sorunları gözden kaçırma potansiyeli.
 2. Sorunları proaktif olarak yakalama fırsatını kaçırmak.
 3. Kesinti süresi olasılığının artması.

Hangi uyarıları eklemelisiniz?

DBA’ların Önem Derecesi 17 veya üzeri için SQL Server olay uyarılarını etkinleştirmesi en iyi uygulamadır.

En azından aşağıdaki hatalar hakkında bildirim almak, tırmanabilecek sorunlar için bir erken uyarı sistemi oluşturur.

 • Sev 19 Hatası: Kaynakta Önemli Hata
 • Sev 20 Hatası: Geçerli İşlemde Önemli Hata
 • Sev 21 Hatası: Veritabanı İşleminde Önemli Hata
 • Sev 22 Hatası: Önemli Hata: Tablo Bütünlüğü Şüpheli
 • Sev 23 Hatası: Önemli Hata Veritabanı Bütünlüğü Şüphesi
 • Sev 24 Hatası: Önemli Donanım Hatası
 • Sev 25 Hatası: Önemli Hata
 • Error 832: Sabit sayfa değişti
 • Error 855: Düzeltilemez donanım belleği bozulması algılandı
 • Error 856: SQL Server, donanım belleği bozulması algıladı, ancak sayfayı kurtardı

SQL Server uyarıları nasıl kurulur?

Öncelikle, uyarılar ve işlerle kullanmak için bir operatör (bildirim alıcısı) oluşturun.

Aşağıdaki betiği kullanabilir, adı ve @email_address’i değiştirebilirsiniz.

USE [msdb]

GO

IF NOT EXISTS (select * from msdb.dbo.sysoperators where name = ‘SQL Server Alerts’)

EXEC msdb.dbo.sp_add_operator @name=N’SQL Server Alerts’,

@enabled=1,

@pager_days=0,

@email_address=N’SqlServerAlerts@company.com’

GO

NOT: Bu çözüm, Gerekli Tüm Veritabanı Posta Yapılandırmasını (SMTP) zaten yaptığınızı varsayar.

Aşağıdaki betiği kullanın

Önem derecesi 19’dan 25’e kadar olan SQL Server uyarılarının yanı sıra, 832, 855 ve 856 hataları için özel uyarılar oluşturur:

 1. @OperatorName değişkeni Agent operatörü Alert’i değiştirin. Sağladığınız adla eşleşen tanımlanmış bir Aracı Operatörünüz olduğundan emin olun.
 2. @CategoryName’i gerektiği gibi değiştirin.

USE [msdb]

GO

— Replace the Agent Alert if necessary.

DECLARE @OperatorName SYSNAME = N’DBA Alerts’;

 

— Change @CategoryName as needed

DECLARE @CategoryName sysname = N’SQL Server Agent Alerts’;

 

— Make sure you have an Agent Operator defined that matches the name you supplied

IF NOT EXISTS(SELECT * FROM msdb.dbo.sysoperators WHERE name = @OperatorName)

BEGIN

RAISERROR (‘There is no SQL Operator with a name of %s’ , 18 , 16 , @OperatorName);

RETURN;

END

ELSE

BEGIN

PRINT ‘Operator/s are setup correctly. Alerting setup will be done next…’

END

 

— Add Alert Category if it does not exist

IF NOT EXISTS (SELECT *

FROM msdb.dbo.syscategories

WHERE category_class = 2 — ALERT

AND category_type = 3

AND name = @CategoryName)

BEGIN

EXEC dbo.sp_add_category @class = N’ALERT’, @type = N’NONE’, @name = @CategoryName;

END

 

— Get the server name

DECLARE @ServerName sysname = (SELECT @@SERVERNAME);

 

— Alert Names start with the name of the server

DECLARE @Sev19AlertName SYSNAME = N’SQL Alert – Sev 19 Error: Fatal Error in Resource’;

DECLARE @Sev20AlertName SYSNAME = N’SQL Alert – Sev 20 Error: Fatal Error in Current Process’;

DECLARE @Sev21AlertName SYSNAME = N’SQL Alert – Sev 21 Error: Fatal Error in Database Process’;

DECLARE @Sev22AlertName SYSNAME = N’SQL Alert – Sev 22 Error: Fatal Error: Table Integrity Suspect’;

DECLARE @Sev23AlertName SYSNAME = N’SQL Alert – Sev 23 Error: Fatal Error Database Integrity Suspect’;

DECLARE @Sev24AlertName SYSNAME = N’SQL Alert – Sev 24 Error: Fatal Hardware Error’;

DECLARE @Sev25AlertName SYSNAME = N’SQL Alert – Sev 25 Error: Fatal Error’;

 

DECLARE @Error823AlertName SYSNAME = N’SQL Alert – Error 823: A Win read or write request has failed (hardware or driver problem)’;

DECLARE @Error824AlertName SYSNAME = N’SQL Alert – Error 824: Read page OK, but it has a problem (indicates I/O issue: failing HDD, disk firmware problems, faulty device driver, etc)’;

DECLARE @Error825AlertName SYSNAME = N’SQL Alert – Error 825: Read-Retry Required’;

DECLARE @Error832AlertName SYSNAME = N’SQL Alert – Error 832: Constant page has changed’;

DECLARE @Error855AlertName SYSNAME = N’SQL Alert – Error 855: Uncorrectable hardware memory corruption detected’;

DECLARE @Error856AlertName SYSNAME = N’SQL Alert – Error 856: SQL Server has detected hardware memory corruption, but has recovered the page’;

 

— Sev 19 Error: Fatal Error in Resource

IF NOT EXISTS (SELECT name FROM msdb.dbo.sysalerts WHERE name = @Sev19AlertName)

EXEC msdb.dbo.sp_add_alert @name = @Sev19AlertName,

@message_id = 0, @severity = 19, @enabled = 1,

@delay_between_responses = 900, @include_event_description_in = 1,

@category_name = @CategoryName,

@job_id = N’00000000-0000-0000-0000-000000000000′;

 

— Add a notification if it does not exist

IF NOT EXISTS(SELECT *

FROM dbo.sysalerts AS sa

INNER JOIN dbo.sysnotifications AS sn

ON sa.id = sn.alert_id

WHERE sa.name = @Sev19AlertName)

BEGIN

EXEC msdb.dbo.sp_add_notification @alert_name = @Sev19AlertName, @operator_name = @OperatorName, @notification_method = 1;

END

— Sev 20 Error: Fatal Error in Current Process

IF NOT EXISTS (SELECT name FROM msdb.dbo.sysalerts WHERE name = @Sev20AlertName)

EXEC msdb.dbo.sp_add_alert @name = @Sev20AlertName,

@message_id = 0, @severity = 20, @enabled = 1,

@delay_between_responses = 900, @include_event_description_in = 1,

@category_name = @CategoryName,

@job_id = N’00000000-0000-0000-0000-000000000000′

 

— Add a notification if it does not exist

IF NOT EXISTS(SELECT *

FROM dbo.sysalerts AS sa

INNER JOIN dbo.sysnotifications AS sn

ON sa.id = sn.alert_id

WHERE sa.name = @Sev20AlertName)

BEGIN

EXEC msdb.dbo.sp_add_notification @alert_name = @Sev20AlertName, @operator_name = @OperatorName, @notification_method = 1;

END

— Sev 21 Error: Fatal Error in Database Process

IF NOT EXISTS (SELECT name FROM msdb.dbo.sysalerts WHERE name = @Sev21AlertName)

EXEC msdb.dbo.sp_add_alert @name = @Sev21AlertName,

@message_id = 0, @severity = 21, @enabled = 1,

@delay_between_responses = 900, @include_event_description_in = 1,

@category_name = @CategoryName,

@job_id = N’00000000-0000-0000-0000-000000000000′;

 

— Add a notification if it does not exist

IF NOT EXISTS(SELECT *

FROM dbo.sysalerts AS sa

INNER JOIN dbo.sysnotifications AS sn

ON sa.id = sn.alert_id

WHERE sa.name = @Sev21AlertName)

BEGIN

EXEC msdb.dbo.sp_add_notification @alert_name = @Sev21AlertName, @operator_name = @OperatorName, @notification_method = 1;

END

— Sev 22 Error: Fatal Error Table Integrity Suspect

IF NOT EXISTS (SELECT name FROM msdb.dbo.sysalerts WHERE name = @Sev22AlertName)

EXEC msdb.dbo.sp_add_alert @name = @Sev22AlertName,

@message_id = 0, @severity = 22, @enabled = 1,

@delay_between_responses = 900, @include_event_description_in = 1,

@category_name = @CategoryName,

@job_id = N’00000000-0000-0000-0000-000000000000′;

 

— Add a notification if it does not exist

IF NOT EXISTS(SELECT *

FROM dbo.sysalerts AS sa

INNER JOIN dbo.sysnotifications AS sn

ON sa.id = sn.alert_id

WHERE sa.name = @Sev22AlertName)

BEGIN

EXEC msdb.dbo.sp_add_notification @alert_name = @Sev22AlertName, @operator_name = @OperatorName, @notification_method = 1;

END

— Sev 23 Error: Fatal Error Database Integrity Suspect

IF NOT EXISTS (SELECT name FROM msdb.dbo.sysalerts WHERE name = @Sev23AlertName)

EXEC msdb.dbo.sp_add_alert @name = @Sev23AlertName,

@message_id = 0, @severity = 23, @enabled = 1,

@delay_between_responses = 900, @include_event_description_in = 1,

@category_name = @CategoryName,

@job_id = N’00000000-0000-0000-0000-000000000000′;

 

— Add a notification if it does not exist

IF NOT EXISTS(SELECT *

FROM dbo.sysalerts AS sa

INNER JOIN dbo.sysnotifications AS sn

ON sa.id = sn.alert_id

WHERE sa.name = @Sev23AlertName)

BEGIN

EXEC msdb.dbo.sp_add_notification @alert_name = @Sev23AlertName, @operator_name = @OperatorName, @notification_method = 1;

END

— Sev 24 Error: Fatal Hardware Error

IF NOT EXISTS (SELECT name FROM msdb.dbo.sysalerts WHERE name = @Sev24AlertName)

EXEC msdb.dbo.sp_add_alert @name = @Sev24AlertName,

@message_id = 0, @severity = 24, @enabled = 1,

@delay_between_responses = 900, @include_event_description_in = 1,

@category_name = @CategoryName,

@job_id = N’00000000-0000-0000-0000-000000000000′;

 

— Add a notification if it does not exist

IF NOT EXISTS(SELECT *

FROM dbo.sysalerts AS sa

INNER JOIN dbo.sysnotifications AS sn

ON sa.id = sn.alert_id

WHERE sa.name = @Sev24AlertName)

BEGIN

EXEC msdb.dbo.sp_add_notification @alert_name = @Sev24AlertName, @operator_name = @OperatorName, @notification_method = 1;

END

— Sev 25 Error: Fatal Error

IF NOT EXISTS (SELECT name FROM msdb.dbo.sysalerts WHERE name = @Sev25AlertName)

EXEC msdb.dbo.sp_add_alert @name = @Sev25AlertName,

@message_id = 0, @severity = 25, @enabled = 1,

@delay_between_responses = 900, @include_event_description_in = 1,

@category_name = @CategoryName,

@job_id = N’00000000-0000-0000-0000-000000000000′;

 

— Add a notification if it does not exist

IF NOT EXISTS(SELECT *

FROM dbo.sysalerts AS sa

INNER JOIN dbo.sysnotifications AS sn

ON sa.id = sn.alert_id

WHERE sa.name = @Sev25AlertName)

BEGIN

EXEC msdb.dbo.sp_add_notification @alert_name = @Sev25AlertName, @operator_name = @OperatorName, @notification_method = 1;

END

 

IF NOT EXISTS (SELECT name FROM msdb.dbo.sysalerts WHERE name = @Error823AlertName)

EXEC msdb.dbo.sp_add_alert @name = @Error823AlertName,

@message_id = 823, @severity = 0, @enabled = 1,

@delay_between_responses = 900, @include_event_description_in = 1,

@category_name = @CategoryName,

@job_id = N’00000000-0000-0000-0000-000000000000′;

 

— Add a notification if it does not exist

IF NOT EXISTS(SELECT *

FROM dbo.sysalerts AS sa

INNER JOIN dbo.sysnotifications AS sn

ON sa.id = sn.alert_id

WHERE sa.name = @Error823AlertName)

BEGIN

EXEC msdb.dbo.sp_add_notification @alert_name = @Error823AlertName, @operator_name = @OperatorName, @notification_method = 1;

END

 

 

— Error 824: Logical consistency-based I/O error

IF NOT EXISTS (SELECT name FROM msdb.dbo.sysalerts WHERE name = @Error824AlertName)

EXEC msdb.dbo.sp_add_alert @name = @Error824AlertName,

@message_id = 824, @severity = 0, @enabled = 1,

@delay_between_responses = 900, @include_event_description_in = 1,

@category_name = @CategoryName,

@job_id = N’00000000-0000-0000-0000-000000000000′;

 

 

— Add a notification if it does not exist

IF NOT EXISTS(SELECT *

FROM dbo.sysalerts AS sa

INNER JOIN dbo.sysnotifications AS sn

ON sa.id = sn.alert_id

WHERE sa.name = @Error824AlertName)

BEGIN

EXEC msdb.dbo.sp_add_notification @alert_name = @Error824AlertName, @operator_name = @OperatorName, @notification_method = 1;

END

 

— Error 825: Read-Retry Required

IF NOT EXISTS (SELECT name FROM msdb.dbo.sysalerts WHERE name = @Error825AlertName)

EXEC msdb.dbo.sp_add_alert @name = @Error825AlertName,

@message_id = 825, @severity = 0, @enabled = 1,

@delay_between_responses = 900, @include_event_description_in = 1,

@category_name = @CategoryName,

@job_id =N’00000000-0000-0000-0000-000000000000′;

 

— Add a notification if it does not exist

IF NOT EXISTS(SELECT *

FROM dbo.sysalerts AS sa

INNER JOIN dbo.sysnotifications AS sn

ON sa.id = sn.alert_id

WHERE sa.name = @Error825AlertName)

BEGIN

EXEC msdb.dbo.sp_add_notification @alert_name = @Error825AlertName, @operator_name = @OperatorName, @notification_method = 1;

END

 

— Error 832: Constant page has changed

 

IF NOT EXISTS (SELECT name FROM msdb.dbo.sysalerts WHERE name = @Error832AlertName)

EXEC msdb.dbo.sp_add_alert @name = @Error832AlertName,

@message_id = 832, @severity = 0, @enabled = 1,

@delay_between_responses = 900, @include_event_description_in = 1,

@category_name = @CategoryName,

@job_id = N’00000000-0000-0000-0000-000000000000′;

 

— Add a notification if it does not exist

IF NOT EXISTS(SELECT *

FROM dbo.sysalerts AS sa

INNER JOIN dbo.sysnotifications AS sn

ON sa.id = sn.alert_id

WHERE sa.name = @Error832AlertName)

BEGIN

EXEC msdb.dbo.sp_add_notification @alert_name = @Error832AlertName, @operator_name = @OperatorName, @notification_method = 1;

END

 

— Memory Error Correction alerts

— Check for SQL Server 2012 or greater and Enterprise Edition

— You also need Windows Server 2012 or greater, plus hardware that supports memory error correction

IF LEFT(CONVERT(CHAR(2),SERVERPROPERTY(‘ProductVersion’)), 2) >= ’11’ AND SERVERPROPERTY(‘EngineEdition’) = 3

BEGIN

— Error 855: Uncorrectable hardware memory corruption detected

IF NOT EXISTS (SELECT name FROM msdb.dbo.sysalerts WHERE name = @Error855AlertName)

EXEC msdb.dbo.sp_add_alert @name = @Error855AlertName,

@message_id = 855, @severity = 0, @enabled = 1,

@delay_between_responses = 900, @include_event_description_in = 1,

@category_name = @CategoryName,

@job_id = N’00000000-0000-0000-0000-000000000000′;

 

— Add a notification if it does not exist

IF NOT EXISTS(SELECT *

FROM dbo.sysalerts AS sa

INNER JOIN dbo.sysnotifications AS sn

ON sa.id = sn.alert_id

WHERE sa.name = @Error855AlertName)

BEGIN

EXEC msdb.dbo.sp_add_notification @alert_name = @Error855AlertName, @operator_name = @OperatorName, @notification_method = 1;

END

 

— Error 856: SQL Server has detected hardware memory corruption, but has recovered the page

IF NOT EXISTS (SELECT name FROM msdb.dbo.sysalerts WHERE name = @Error856AlertName)

EXEC msdb.dbo.sp_add_alert @name = @Error856AlertName,

@message_id = 856, @severity = 0, @enabled = 1,

@delay_between_responses = 900, @include_event_description_in = 1,

@category_name = @CategoryName,

@job_id = N’00000000-0000-0000-0000-000000000000′;

 

— Add a notification if it does not exist

IF NOT EXISTS(SELECT *

FROM dbo.sysalerts AS sa

INNER JOIN dbo.sysnotifications AS sn

ON sa.id = sn.alert_id

WHERE sa.name = @Error856AlertName)

BEGIN

EXEC msdb.dbo.sp_add_notification @alert_name = @Error856AlertName, @operator_name = @OperatorName, @notification_method = 1;

END

END

GOSize ve Veritabanlarınıza Yardımcı Olmak İçin Bekliyoruz!